Haflingerzucht Arens
Haflinger aus Westfalen

UNSERE PFERDE

St.Pr.St Stara Sagora (V: Stavros v. Steinadler)

St.Pr.St. Amera (V: Arkansas v. Liz. Alpenstern)

Verb.Pr.St. Mirabelle (V: Liz. Novaris v. Nabucco)

Verb.Pr.St. Staraja (V: St. Moritz v. Liz. Standschütz)

Verb.Pr.St. Wilja (V: Liz. Wunderknabe v. Liz. Wolfgang)

Jungpferde